Ceníme si učiteľky / učiteľov
Imidžovvé vizuály ku kampani, Zmudri, 2021
Vizuály sa dostali aj na stránky prestížneho magazínu Lurzer’s Archive.