Cieľovka Podcast
Logo a vizuálna komunikácia podcastu zameraného na reklamu a marketing, Jandl, 2020