Chýbaš mi, mami / oci
Online video a vizuály ku kampani, Plamienok n. o., 2021
Vďaka kampani sa poradilo v roku 2021 vyzbierať
pre nevyliečiteľne choré deti viac ako 160 000 €.