English to GO
Launch kampaň a identita nového digitálneho produktu
Best English, 2021

Ilustrácie: Zuzana Bartová