Skúsenosti a spolupráce

Rok 2016 – 2017

Senior dizajnér

Kreatívna a dizajnérska činnosť v oblasti vizuálnej komunikácie, riadenie produkčného tímu vrámci rozsiahlejších projektov.

Spolupráca: Satur, Ruefa Reisen, Amazing Planet – Filip Kulisev, Vydavateľstvo Slovart, Quadra Synergy, Rekomont, Fotíme z vrchu

Rok 2014 – 2015

Senior dizajnér, Atelier of fine graphic design

Dizajnérska činnosť v oblasti obrazových knižných diel, časopisov a výročných správ, kreatívna činnosť pre priamu podporu predaja produktov, navrhovanie firemných identít a značiek, príprava tendrov a výberových konaní.

Spolupráca: Satur, Slovnaft, Amazing Planet – Filip Kulisev, Eximbanka, PPA Control, Cord Blood Center

Rok 2013

Junior dizajnér, Atelier of fine graphic design

Grafické spracovanie tlačovín rôzneho druhu, čiastková dizajnérska činnosť v rámci rozsiahleších projektov, spolupráca pri tvorbe rozsiahlých obrazových kníh

Spolupráca: Slovnaft, ČSOB banka, Vydavateľstvo Slovart, Vydavateľstvo Trio Publishing

Rok 2012

DTP operátor, Atelier of fine graphic design

Tvorba a príprava do tače rôznych periodík, firemných časopisov a katalógov.

Retuš fotografií, príprava tlačových podkladov a rekvizít pre eventovú činnosť.

Spolupráca: Satur, ČSOB banka, Tatra banka

Rok 2011

Priemyselný grafik a referent marketigu pre celoslovenskú nábytkársku spoločnosť.

Začiatky tvorby