Kniha ZOOM 1

Návrh konceptu: Mgr. Art. Branislav Gajdoš, grafické spracovanie: Lukáš Fecko.