Eximbanka Výročná správa 2015

Návrh layoutu zahŕňal aj nastavenie dizajnu výsledkových grafov a tabuliek.

Na obálke je použitý matný podklad v kombinácii so striebornou razbou.