Eximbanka Výročná správa 2015

Návrh layoutu zahŕňal aj nastavenie dizajnu výsledkových grafov a tabuliek.

Na obálke je použitý matný podklad v kombinácii so striebornou razbou.
Návrh layoutu a obálky bol vytvorený pod odborným dohľadom Mgr. Art. Branislava Gajdoša z Ateliéru A21.